Daniel Adams
  درباره ما   تماس با ما

شرح بیشتر

  4.2 | از 3 بازدید مشتری

اینترنت 1 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه با ترافیک ۲۵ گیگا بایت بین الملل

  20000 تومان

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 50 گیگابایت معادل ماهانه 25 گیگا بایت ترافیک بین الملل

کد سرویس: 9

اشتراک گذاری:

اینترنت 1 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه با ترافیک ۲۵ گیگا بایت بین الملل

مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه 50 گیگابایت معادل ماهانه 25 گیگا بایت ترافیک بین الملل

افزودن دیدگاه جدید