جستجو

پنل برقراری تماس صوتی

پنل برقراری تماس صوتی پارس تلکام امکانات ذیل را برای شما فراهم می کند

برقراری تماس گروهی و پخش پیام صوتی ثابت

این پنل برقراری تماس و پخش پیام صوتی ثابت را به صورت همزمان برای انبوهی از مخاطبین برای شما فراهم می کند به عنوان نمونه :

پخش پیام صوتی جهت یادآوری

پخش پیام صوتی جهت معرفی کالا و خدمات

برقراری تماس گروهی و پخش پیام صوتی هوشمند

این پنل برقراری تماس و پخش پیام صوتی جهت اعلام بدهی و یا پخش پیامهای متغیری که نیاز به هوش مصنوعی دارد را به صورت همزمان برای انبوهی از مخاطبین تلفن ثابت و همراه برای شما فراهم می کند

برقراری تماس گروهی و اتصال به داخلی ها

این پنل برقراری تماس و اتصال به داخلی ها را به صورت همزمان برای انبوهی از مخاطبین تلفن ثابت و همراه برای شما فراهم می کند

 

با ارسال پیام صوتی ، استفاده از مزیت هایی همچون کاهش هزینه های منابع انسانی و افزایش بهره وری در کسب و کارتان تجربه نمایید

از طریق پنل پیامک صوتی پارس تلکام می توانید بدون محدودیت پیام صوتی معرفی کسب کار خودتان را به صورت خودکار برای هزاران مشتری بالقوه ارسال نمایید

با پنل پیامک صوتی پارس تلکام ، کمترین هزینه و بیشترین بهره وری را با تبلیغات صوتی خودکار تجربه نمایید

با استفاده از سامانه پیام صوتی و ارسال پیام صوتی به مخاطبین نه تنها پیام شما نادیده نمی ماند بلکه فوق العاده در معرفی شما و جذب مشتری اثر بخش می باشد

فیلترها
Sort
display