جستجو

امکانات و قابلیت ها (2)

امکانات و قابلیت های سیستم تلفنی ایزابل
بخش دوم

 

issabel.jpg

امکانات و قابلیت های سیستم تلفنی ایزابل (بخش دوم)

قابلیت فعال سازی صف

Queue

از دیگر ویژگی های منحصر به فرد و پر کاربرد سیستم تلفنی ایزابل، قابلیت فعال سازی صف های متفاوت است. با فعال سازی این امکان، تعداد مشخصی از داخلی ها بسته به نیاز و شرایط داخل صف مشخصی با شماره منحصر به فرد قرار خواهند گرفت و بخشی تماس های ورودی سیستم تلفنی را با توجه به استراتژی پاسخگویی انتخاب شده، پاسخگو خواهند بود. در ادامه به معرفی اجمالی برخی امکانات صف می پردازیم:

 • اختصاص دادن تماس های ورودی سیستم بین گروهی از داخلی های تعریف شده در صف
 • امکان انتخاب و تعریف استراتژی های پاسخگویی مختلف، همچون:
  ring all, rrmemory, Linear, random, wrandom
 • امکان پخش اعلان ورودی مشخص زمان ورود به صف
 • Announcement
 • امکان نگه داشتن کاربران، داخل صف در صورت عدم پاسخگویی داخلی ها
 • امکان پخش منشی دیجیتال هوشمند(IVR) برای کاربران حاضر در صف طی بازه های زمانی متفاوت
  لازم به ذکر است این منشی تلفنی دیجیتال می تواند شامل یک پیام تبلیغاتی ای باشد که برای مثال هر سه دقیقه برای کاربران حاضر در صف پخش می گردد.
 • امکان پخش موقعیت کاربران ( یک کاربر خاص چندمین نفر در صف است )
 • امکان پخش زمان تخمین زده شده برای انتظار یک کاربر خاص در صف
 • امکان اختصاص اولویت به یک کاربر خاص قبل از ورود به صف
 • امکان تنظیم ظرفیت یک صف خاص
 • امکان تنظیم حداکثر زمان انتظار در صف
 • امکان تنظیم زمان زنگ خوردن داخلی های در صف (برای مثال داخلی های حاضر در صف 15 ثانیه بدون وقفه زنگ بخورند)
 • امکان تنظیم زمان وقفه حین زنگ خوردن داخلی های در صف ( برای مثال داخلی های حاضر در صف بعد از 15 ثانیه زنگ خوردن، 5 ثانیه زنگ نخورند )
 • امکان اختصاص زمان استراحت به داخلی های حاضر در صف ( برای مثال هر داخلی بعد از پاسخ هر تماس، تا 30 ثانیه آینده زنگ نخورد )
 • امکان مشخص کردن یک مقصد خاص در صورتی که کاربری بعد از طی کردن حداکثر زمان انتطار در صف به هیچ یک از داخلی های پاخگو متصل نشود ( برای مثال آن کاربر خاص به داخلی دیگری متصل شود و یا اعلان خاصی برای ایشان پخش شود )
 • امکان تنظیم و پخش موسیقی خاص و دلخواه برای کاربران حاضر در صف
 • Music-on-hold
 • امکان ضبط مکالمات کاربران حاضر در صف در بدو ورود به صف یا بعد از انتقال به داخلی های پاسخگو

مسیریابی تماس های ورودی به سیستم تلفنی

InbountRoute

از دیگر قابلیت های سیستم تلفنی ایزابل امکان هدایت تماس های ورودی به سیستم تلفنی به مقاصد مختلف براساس شماره تماس گیرنده و یا همچنین شماره ای از داخل مجموعه که توسط شخصی خارج سیستم تلفنی گرفته شده است، می باشد. در عمل کاربران قادر خواهند بود بنا به شرایط و موقعیت های مختلف پالیسی و مسیریابی های متفاوتی انجام دهند. در ادامه به برخی از این حالات مختلف نگاهی خواهیم داشت:

امکان هدایت تماس (صرف نظر از شماره تماس گیرنده و شماره گرفته شده توسط تماس گیرنده) به یک مقصد خاص
امکان هدایت تماس از یک شماره خاص (در خارج از سیستم تلفنی) به یک مقصر مشخص
امکان هدایت تمام تماس های گرفته شده به یک شماره خاص (در داخل سیستم تلفنی) به یک مقصد خاص

مسیریابی تماس های خروجی از سیستم تلفنی

OutboundRoute

همانطور که می دانیم در صورت شخص یا اشخاصی در داخل سیستم شماره ای را خارج از سیستم تلفنی شماره گیری کنند، برای هدایت تماس به مقصد درست نیاز به مسیریابی آن تماس خروجی می باشد. دراین خصوص امکان دیگری که سیستم تلفنی ایزابل در اختیار کاربران قرار می دهد شامل قابلیت های مختلف در انتقال این گونه تماس ها به خارج سیستم است که در ادامه به بررسی اجمالی برخی از آن ها خواهیم پرداخت:

 • امکان شماره گیری صرف نظر تعریف یا عدم تعریف پیش شماره خاص
 • امکان ست کردن پسورد خاص زمان عبور از مسیر خروجی خاص
 • امکان برقراری تماس خروجی به یک تعداد شماره خاص و محدود خارج از سیستم تلفنی
 • امکان اختصاص استفاده از یک مسیر تعریف شده خاص توسط یک شماره خاص در داخل سیستم تلفنی
  (یعنی فقط یک شماره خاص در داخل سیستم تلفنی بتواند از یک مسیر خاص تعریف شده عبور کرده و به خارج سیستم دسترسی پیدا کند)
  امکان تعریف انواع مختلف مسیرهای خروجی بر اساس دسته بندی های مختلف
  (برای مثال تعریف یک مسیر خروجی خاص جهت تماس با شماره های همراه خارج از سیستم،داخل شهری یا شماره های بین الملل)

تعریف انواع مختلف ترانک خروجی ورودی

Trunk

در خصوص نیاز به برقراری ارتباط بین سیستم تلفنی و محیط خارج سیستم، از مفهومی با عنوان ترانک استفاده خواهد شد. (در حقیقت در این زمینه نیاز به ترفدی برای ارتباط بین سیستم تلفنی با خطوط شهر از انواع مختلف خواهیم داشت) و بنا برنیاز و شرایط مختلف، امکان پیاده سازی بر حسب کاربردها و شرایط مختلف نیز وجود دارد. در ادامه به معرفی برخی از این روش ها خواهیم پرداخت:

با استفاده از کارت های تلفنی Trunkامکان فعال سازی

می باشد E1این روش یکی از راههای پیش رو زمان است از خطوط شهری آنالوگ یا خطوط شهری

های ویپ Gateway با استفاده از Trunk فعال سازی

کاربردی است E1این روش نیز در زمان استفاده از خطوط شهری آنالوگ یا

SIP Server جهت برقرار ارتباط بین دو Trunk فعال سازی

از این امکان نیز جهت گسترس سیستم تلفنی استفاده خواهد شد

و نوع دیگری از سرورSIP Server جهت برقراری ارتباط بین یک Trunkفعال سازی

قابلیت فعال سازی امکان فکس

Fax

از امکانات بسیار پرطرفدار برای کاربران سیستم تلفنی می توانبه قابلیت ارسال و دریافت فکس اشاره کرد. به واسطه استفاده از این قابلیت، امکان تعریف چندین دستگاه فکس روی سیستم تلفنی وجود خواهد داشت و نهایتا منجر به حذف دستگاه های فکس، کاغذ و هزینه نگهداری خواهد شد. مستقیما وارد اتوماسیون خواهند شد . pdfلازم به ذکر است فکس ها در قالب

در ادامه، امکان ارسال فکس در محیط وب از روی سیستم ها برای کاربران فراهم خواهد بود و در دریافت فکس نیز از طریق ایمیل کاربران صورت می گیرد که نهایتا منجر به تسهیل در برقراری ارتباط خواهد شد.

راهکارهای سازمانی
مناطق تحت پوشش +ADSL2
فیلترها
Sort
display